Art Clay Academy
BeNeLux - France

Privacy Verklaring Esquell / Art Clay Academy

De Art Clay Academy is onderdeel van Esquell

Esquell, gevestigd aan De Zande 15 , 8278AG , Kamperveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Esquell

Postbus 43

8260AA

Kampen

0640805761

info@esquell.nl / info@artclayacademy.eu

www.esquell.nl / www.artclayacademy.eu

Contactformulier

A.Y. Koekoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Esquell , zij is te bereiken via info@esquell.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Esquell  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

-afbeeldingen die door jouw als klant ter verwerking worden aangeboden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Esquell  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

-afbeeldingen  die door de klant zijn gemaakt en die wij met toestemming van de klant op onze website mogen publiceren. De klant heeft altijd de mogelijkheid om een gepubliceerde foto weer te laten verwijderen.

-afbeeldingen van klanten met het doel hier een gepersonaliseerd product in opdracht van de klant van te maken.

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@esquell.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Esquell verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Esquell verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Esquell  neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Esquell) tussen zit. Esquell gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Strato webwinkel: Het software pakket waarvan wij gebruik maken om onze producten en/of diensten aan te bieden. Het heeft als doel om onze artikelen te verkopen aan geïnteresseerden, de bestellingen af te handelen en ter verzending aan te bieden op basis van de door de klant ingevoerde persoonsgegevens. Tevens kunnen klanten via dit pakket kiezen om een nieuwsbrief aan te vragen, hier moet de klant bewust een vakje voor aanvinken. De nieuwsbrief kan te allen tijde weer worden opgezegd door middel van een opt out functie onderin elke nieuwsbrief die door Esquell wordt verzonden. Hierbij wordt het e-mailadres van de klant direct uit het systeem gehaald.

Webwinkelkeur Wij verzamelen reviews via het platform van Webwinkelkeur. Als je een review achterlaat dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Webwinkelkeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Webwinkelkeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigenwebsite. In sommige gevallen kunnen zij conctac met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om ee review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, costumer ID en ordernummer met Webwinkelkeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te noigen om een revieuw achter te laten. Webwinkelkeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoueve van het leveren van de dienstverliening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemmming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherminig van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Betaal service IDEAL, Bancontact en Sofort Banking via Mollie BV: Esquell maakt gebruik van het systeem van Mollie als betaalprovider voor diensten als IDEAL, Bancontact en Sofort direct banking. Doel is om klanten hun bestelling veilig, snel en makkelijk af te laten rekenen.  Gegevens die via Mollie in ons bezit komen zijn de tenaamstelling van de rekening waarmee de klant betaald zodat wij weten dat een bestelling is betaald. Deze gegevens worden alleen voor onze boekhouding of bij een refund van een bedrag die de klant van ons terug gestort krijgt gebruikt.

Betaalservice Paypal: Esquell maakt gebruik van het systeem van Paypal als betaal provider.. Doel is om klanten hun bestelling veilig, snel en makkelijk af te laten rekenen.  Gegevens die via Paypal in ons bezit komen zijn de tenaamstelling van de paypal rekening waarmee de klant betaald, zodat wij weten dat een bestelling is betaald. Deze gegevens worden alleen voor onze boekhouding of bij een refund van een bedrag die de klant van ons terug gestort krijgt gebruikt.

My Parcel: My parcel is een programma welke is gekoppeld aan het webwinkelsysteem om de verzendlabels van de bestellingen aan te kunnen maken en het poststuk te kunnen verwerken. Hiervoor worden de n.a.w. gegevens van de klant gebruikt die tijdens het bestelproces door de klant zelf zijn ingevoerd om de bestelling op de plaats van bestemming te krijgen en wordt het e-mailadres van de klant door het programma gebruikt om de klant geautomatiseerd een e-mail te sturen met de track & tracé gegevens van de bestelling.

Google Analytics: om statistieken van onze website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Verzameld wordt onder andere het aantal  bezoeken, paginaweergaven, bouncepercentage, conversies, gemiddelde tijd die men doorbrengt op de website, via welke kanalen bezoekers op onze website terecht komen. Met als belang inzicht te krijgen in het bezoekers gedrag. Het gedrag kan worden geanalyseerd om advertenties gerichter op onze doelgroep aan te laten sluiten.

Google Adwords: Het adverteren via google om mensen te bereiken die zoekopdrachten via google doen waarbij de zoekopdracht kan verwijzen naar producten of artikelen die Esquell aanbiedt. Het belang is om mensen ons aanbod te tonen op basis van hun zoekopdracht. Advertenties kunnen worden aangepast op het bezoekers gedrag welke op

E-boekhouden: Boekhoudprogramma welke is gekoppeld aan onze webwinkel. De orders worden via deze koppeling naar het boekhoudpakket doorgegeven en verwerkt. Het boekhoudpakket heeft als doel om de boekhouding van ons bedrijf bij te houden, welke wij verplicht zijn bij te houden voor de belasting aangiftes. Tevens om deze gegevens te bewaren voor de termijn die we verplicht zijn aan de belastingdienst,  te weten 7 jaar.

Gmail: Voor het onderhouden van contact met onder andere klanten.  

Cloud diensten voor gegevens opslag: om benodigde gegevens op te slaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Esquell bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaar termijn van maximaal 7 jaar voor gegevens die wij verplicht zijn te bewaren. Voor gegevens die wij niet verplicht 7 jaar moeten bewaren, kan Esquell er voor kiezen deze op eigen initiatief eerder te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Esquell deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Esquell blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Esquell jouw persoonsgegevens aan andere derden indien dit nodig is voor de verwerking van bestellingen of productaanbod of dienstverlening van Esquell. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden buiten de EU

Esquell deelt jouw persoonsgegevens met derden buiten de EU als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Esquell gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Esquell en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@esquell.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Esquell wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Esquell neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@esquell.nl