Art Clay Academy
BeNeLux - France

Niveau 1

Gecertificeerde opleiding Niveau 1

Gecertificeerde opleiding Niveau 1

Na het voltooien van deze opleiding beheers je de basistechnieken en kun je kwalitatief goede sieraden maken. De technische kennis die je dan bezit is toereikend om basis workshops met Art Clay Silver te geven. De 6 sieraden blijven uiteraard jouw eigendom. Mocht je voornemend zijn om als Instructeur actief te worden in het geven van workshops en opleidingen dan verzoeken we je om contact met ons op te nemen. We kunnen dan kijken hoe de bezetting in jouw regio is en geven dan advies over de ruimte voor succes in de betreffende regio. De werkstukken die tijdens de opleiding gemaakt worden, worden door de Teacher in samenspraak met de examencommissie beoordeeld. Als het resultaat voldoende is ontvang je de uitslag en het certificaat van Art Clay Academy Mocht het resultaat niet voldoende zijn dan krijg je advies van de Teacher over wat te doen om alsnog te slagen.

De opleiding niveau 1 duurt 3 dagen. In drie intensieve dagen van 9.30 uur tot 17.00 uur maak je 6 sieraden waarin je alle technieken toepast. Koffie, thee en de lunch gedurende de dagen worden verzorgd.

De adviesprijs voor de opleiding Niveau 1 EUR 995,00 incl. BTW EUR 822,31 excl. BTW Het benodigde materiaal voor de sieraden is inclusief net als de instructie syllabus. Het benodigde gereedschap is aanwezig. Het lesgeld dient vooraf betaald te worden en de inschrijving is definitief na ontvangst van het lesgeld.

Mocht je behoefte hebben aan aanvullende informatie dan kun je contact op nemen per e-mail info@artclayacademy.eu

Aanmelden kan rechtstreeks bij een van de Cirriculum Teachers of via info@artclayacademy.eu De lijst met Cirriculum Teachers vind je boven aan deze pagina

Certified training Level 1

Certified training Level 1

After completing this course you will master the basic techniques and be able to make high quality jewellery. The technical knowledge you will then have is sufficient to give basic workshops with Art Clay Silver. The 6 pieces of jewellery remain your property. If you are interested in becoming an instructor and giving workshops and training courses, please contact us. We can then see what the occupation is in your region and give advice on the scope for success in that region. The assignments made during the course are assessed by the Teacher in consultation with the examination committee. If the results are satisfactory, you will receive your results and a certificate from Art Clay Academy. If the results are not satisfactory, the Teacher will advise you on what to do to succeed. Duration of the course The level 1 course takes 3 days. In three intensive days from 9.30 am to 5 pm you will make 6 pieces of jewellery in which you will apply all techniques. Coffee, tea and lunch during the days are provided. Price The recommended price for the Level 1 course is EUR 995,00 incl. VAT EUR 822,31 excl. VAT The necessary materials for the jewellery are included as well as the instruction syllabus. The necessary tools are available. The course fee must be paid in advance and the registration is final after receipt of the course fee. Contact In case you need additional information you can contact us by e-mail info@artclayacademy.eu Registration You can register directly with one of the Cirriculum Teachers or via info@artclayacademy.eu. The list of Cirriculum Teachers can be found at the top of this page.

Niveau 2

Gecertificeerde opleiding Niveau 2

Gecertificeerde opleiding Niveau 2

Niveau 2 is alleen toegankelijk voor deelnemers die in het bezit zijn van een Art Clay Silver certificaat Niveau 1. In deze driedaagse opleiding vindt een verdieping en uitbreiding plaats van de technieken uit opleiding Niveau 1. Dit wordt gedaan aan de hand van het vervaardigen van 4 werkstukken. Verder wordt in deze opleiding aandacht besteed aan de didactische, organisatorische, commerciële aspecten van het organiseren, verkopen en het geven van workshops en cursussen. Je krijgt praktische informatie aangereikt die je kan helpen om een succesvol atelier op te zetten of uit te bouwen.

De opleiding Niveau 2 duurt 3 dagen. Lunch, koffie en thee zijn op de cursusdagen goed verzorgd.

Adviesprijs opleiding Niveau 2 EUR 995,00 incl. BTW EUR 822,31 excl. BTW Het benodigde materiaal voor de sieraden is inclusief net als de instructie syllabus voor de werkstukken en een uitgebreide manual voor het organisatorische en commerciële aspect. Het benodigde gereedschap is aanwezig.

Mocht je behoefte hebben aan aanvullende informatie dan kun je contact op nemen via e-mail info@artclayacademy.eu

Aanmelden kan rechtstreeks bij een van de Cirriculum Teachers of via info@artclayacademy.eu De lijst met Cirriculum Teachers vind je boven aan deze pagina

Certified training Level 2

Certified training Level 2

Level 2 is only accessible for participants who are in possession of a Level 1 Art Clay Silver certificate. In this three-day course, the techniques from Level 1 will be deepened and extended. This will be done by making 4 pieces of work. Furthermore, attention is paid to the didactic, organisational and commercial aspects of organising, selling and giving workshops and courses. You will be given practical information to help you set up or develop a successful workshop. Duration of the course The Level 2 course takes 3 days. Lunch, coffee and tea are well taken care of on the course days. Price recommended price Level 2 training EUR 995,00 incl. VAT EUR 822,31 excl. VAT The necessary materials for the jewellery are included as well as the instruction syllabus for the work pieces and an extensive manual for the organisational and commercial aspect. The necessary tools are available. Contact In case you need additional information, please contact us via e-mail info@artclayacademy.eu. Registration You can register directly with one of the Cirriculum Teachers or via info@artclayacademy.eu. The list of Cirriculum Teachers can be found at the top of this page.

Higher

Higher certificaat

Higher certificaat

Om jezelf als instructeur Niveau 2 te onderscheiden op kwaliteit, kan je voor het Higher certificaat gaan. Voor dit certificaat dien je zelfstandig drie werkstukken te maken die voldoen aan de vooraf gestelde richtlijnen. De drie werkstukken worden beoordeeld door de Examencommissie. Je ontvangt feedback op de door jouw gepresenteerde werkstukken met daarbij een uitgebreide beoordeling op je werk. Je kan deelname aan de certificering inkopen bij Art Clay Academy via info@artclyacademy.eu De kosten bedragen €175,- inclusief BTW. Na betaling ontvang je van de Art Clay Academie instructies over de werkstukken en de procedure. Mocht je niet geslaagd zijn, kan je altijd herexamen doen tegen een vergoeding van €25,- Inclusief BTW.

Higher certificate

Higher certificate

Beschrijving To distinguish yourself as an instructor Level 2 on quality, you can go for the Higher certificate. For this certificate you have to independently make three pieces of work that meet the set guidelines. The three pieces of work will be assessed by the Examination Board. You will receive feedback on the papers you have presented, including an extensive assessment of your work. You can purchase participation in the certification from the Art Clay Academy at info@artclyacademy.eu. The cost is €175, - including VAT. After payment you will receive instructions from the Art Clay Academy about your work and the procedure. If you don't pass, you can always retake the exam for a fee of €25,- including VAT.

Origami

Supplement opleiding Origami

Supplement opleiding Origami

ORIGAMI is Japans voor het vouwen met papier. "ORI" betekent vouwen en "GAMI" betekent papier. ORIGAMI is in de wereld bekend als een Japanse traditionele ambacht en wordt beoefend door vele verschillende generaties en in diverse landen. De geschiedenis van ORIGAMI als hobby is begonnen in het Edo-tijdperk. Nog daarvoor gebruikten de mensen in Japan papier om belangrijke dingen, zoals kimono-kleding, geschenken of geld voor een speciale gelegenheid in te pakken. ORIGAMI is echt geworteld in de Japanse traditie. Moderne ORIGAMI verscheen na de Tweede Wereldoorlog en ORIGAMI kunstwerken zijn vanuit hobby verfijnd en tot een artistiek niveau gebracht. Nu is het moderne ORIGAMI geëvolueerd als "3D ORIGAMI" door onderzoek en technologie van onbeperkte vouwpatronen. De combinatie van het moderne ORIGAMI en de techniek van Art Clay Silver maken tezamen het gloednieuwe "ORIGAMI JEWELLERY". Deze opleiding is nieuw in Europa en biedt nieuwe mogelijkheden om exclusieve zilveren sieraden te ontwerpen. Alleen instructeurs in het bezit van tenminste Niveau 1 worden toegelaten tot deze opleiding. Tijdens de opleiding maak je 6 sieraden en leer je verschillende exclusieve technieken. De supplement opleiding Origami Jewellery duurt 3 dagen. Adviesprijs supplement opleiding Origami Jewellery EUR 1.150,00 incl. BTW EUR 950,41 excl. BTW Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Teacher die zich in deze techniek gecertificeerd heeft.

Supplement training Origami

Supplement training Origami

ORIGAMI is Japanese for folding with paper. "ORI" means folding and "GAMI" means paper. ORIGAMI is known in the world as a Japanese traditional craft and is practiced by many different generations and in various countries. The history of ORIGAMI as a hobby started in the Edo era. Even before that, people in Japan used paper to wrap important things, such as kimono clothes, gifts or money for a special occasion. ORIGAMI is truly rooted in Japanese tradition. Modern ORIGAMI appeared after the Second World War, and ORIGAMI works of art have been refined from a hobby and brought to an artistic level. Now modern ORIGAMI has evolved as "3D ORIGAMI" through research and technology of unlimited folding patterns. The combination of modern ORIGAMI and the technique of Art Clay Silver together make the brand new "ORIGAMI JEWELLERY". This course is new in Europe and offers new opportunities to design exclusive silver jewellery. Only instructors in possession of at least Level 1 are admitted to this course. During the course you will make 6 pieces of jewellery and learn various exclusive techniques. The Origami Jewellery supplementary training course takes 3 days. Price recommendation Supplementary training Origami Jewellery EUR 1.150,00 incl. VAT EUR 950,41 excl. VAT For more information please contact a teacher who is certified in this technique.

Goud

Supplement opleiding Goud

Supplement opleiding Goud

Supplement opleiding Goud Beschrijving Sieraden krijgen een exclusieve uitstraling, zodra er goud wordt toegevoegd. Het resultaat is een heldere geelgouden detail. Deze heldere kleur danken we aan de puurheid van Art Clay Gold, namelijk 22K. Je maakt een sieraad met zilver en goudklei. Daarnaast krijg je informatie over het aanbrengen van goudpasta. De supplement opleiding Goud duurt 1 dag. Adviesprijs supplement opleiding Goud EUR 795,00 incl. BTW EUR 657,02 excl. BTW Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Teacher die zich in deze techniek gecertificeerd heeft.

Supplement training Gold Description Jewellery gets an exclusive look as soon as gold is added. The result is a bright yellow gold detail. We owe this bright colour to the purity of Art Clay Gold, namely 22K. You will make a piece of jewellery with silver and gold clay. In addition, you will receive information about applying gold paste. The gold supplement course takes 1 day. Recommended price supplement gold training EUR 795,00 incl. VAT EUR 657,02 excl. VAT For more information please contact a teacher who is certified in this technique.

Glas

Supplement opleiding Glas

Supplement opleiding Glas

Een schitterende combinatie; Art Clay Silver met glas Normaal is het combineren van glas met zilver een hele opgave. Art Clay Silver maakt dit relatief eenvoudig. Het ideale van zilverklei is, dat deze in iedere vorm om het glas heen te modelleren is. Het glas en de klei kunnen daarna gezamenlijk worden afgebakken. Het resultaat is een schitterende combinatie van twee prachtige materialen. Glas is een kwetsbaar materiaal. Dit is dan ook de reden dat het werken van Art Clay Silver met glas om specifieke kennis en vaardigheden vraagt. De supplement opleiding Glas duurt 2 dagen. Adviesprijs supplement opleiding Glas EUR 550,00 incl. BTW EUR 454,55 excl. BTW Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Teacher die zich in deze techniek gecertificeerd heeft.

Supplement training glass

Supplement training glass

Description A brilliant combination; Art Clay Silver with glass Normally, combining glass with silver is quite a task. Art Clay Silver makes this relatively easy. The ideal thing about silver clay is that it can be modelled around the glass in any shape. The glass and the clay can then be baked together. The result is a beautiful combination of two wonderful materials. Glass is a vulnerable material. This is why working Art Clay Silver with glass requires specific knowledge and skills. The supplementary training glass takes 2 days. Recommended price supplement training glass EUR 550,00 incl. VAT EUR 454,55 excl. VAT For more information you can contact a teacher who is certified in this technique.

Quilling

Supplement opleiding Quilling

Supplement opleiding Quilling

Filigraan is de Nederlandse vertaling voor “Quilling" en is een techniek waarbij smalle stroken papier worden opgerold tot spiralen, die vervolgens in model worden gebracht. Door de verkregen vormen samen te voegen ontstaan de meest uiteenlopende motieven. Het is een traditionele kunstvorm die reeds honderden jaren terug door monniken werd beoefend. Met behulp van Art Clay Silver Paper Type wordt deze techniek succesvol toegepast, waardoor het mogelijk is om in combinatie met Art Clay Silver prachtige ontwerpen te creëren. Een correct afbakschema en zorgvuldig polijstwerk, levert een uniek sieraad met een delicaat uiterlijk. Deze opleiding is uniek in Europa en biedt nieuwe mogelijkheden om zeer verfijnde zilveren sieraden te ontwerpen. Alleen instructeurs in het bezit van tenminste niveau 1 worden toegelaten tot deze opleiding. Tijdens de opleiding maak je 6 sieraden en leer je verschillende exclusieve technieken. De supplement opleiding Silver Quilling duurt 3 dagen. Adviesprijs supplement opleiding Silver Quilling EUR 995,00 incl. BTW EUR 822,31 excl. BTW Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Teacher die zich in deze techniek gecertificeerd heeft.

Supplement training Quilling

Supplement training Quilling

Filigree is the Dutch translation for "Quilling" and is a technique in which narrow strips of paper are rolled up into spirals, which are then modelled. The most diverse motifs are created by putting the resulting shapes together. It is a traditional art form that was practised by monks hundreds of years ago. Using Art Clay Silver Paper Type, this technique is successfully applied, making it possible to create beautiful designs in combination with Art Clay Silver. A correct firing schedule and careful polishing, results in a unique piece of jewellery with a delicate appearance. This course is unique in Europe and offers new opportunities to design highly refined silver jewellery. Only instructors in possession of at least level 1 are admitted to this course. During the course you will create 6 pieces of jewellery and learn various exclusive techniques. The Silver Quilling supplementary course takes 3 days. Suggested retail price supplement Silver Quilling EUR 995,00 incl. VAT EUR 822,31 excl. VAT For more information please contact a teacher who is certified in this technique.

Kumihimo

Supplement opleiding Kumihimo

Supplement opleiding Kumihimo

Kumihimo is een meer dan 1000 jaar oude Japanse vlechtkunst. Het woord kumi betekent vlechten en het woord himo betekent koord. Door middel van deze vlechtkunst kun je dus prachtige koorden vlechten. Niet alleen met draad of koord, maar ook met fijnzilverdraad. Hierdoor is het mogelijk een fantastische zilveren armband te vlechten. De basistechniek is vrij eenvoudig. Maar er kunnen decoratieve patronen mee gemaakt worden. Bij een gecertificeerd Art Clay Silver instructeur kun je leren hoe met behulp van een kumihimo schijf het zilver vlecht. De gevlochten band kan op zichzelf gebruikt worden of in combinatie met een ander Art Clay Silver sieraad, bijvoorbeeld een hanger. De supplement opleiding Kumihimo duurt 1 dag. Adviesprijs supplement opleiding Kumihimo EUR 400,00 incl. BTW EUR 330,58 excl. BTW Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Teacher die zich in deze techniek gecertificeerd heeft.

Supplement training Kumihimo

Supplement training Kumihimo

Description Kumihimo is a Japanese braiding art that is over 1000 years old. The word kumi means braiding and the word himo means cord. By means of this braiding art you can braid beautiful cords. Not only with wire or cord, but also with fine silver wire. This makes it possible to braid a fantastic silver bracelet. The basic technique is quite simple. But decorative patterns can be made with it. With a certified Art Clay Silver instructor, you can learn how to braid silver using a kumihimo disc. The braid can be used on its own or in combination with another Art Clay Silver ornament, for example a pendant. The Kumihimo supplementary training course lasts 1 day. Suggested retail price Kumihimo Supplement EUR 400,00 incl. VAT EUR 330,58 excl. VAT For more information, please contact a teacher who is certified in this technique.

Porselein

Supplement opleiding Porselein

Supplement opleiding Porselein

Een mooie en subtiele combinatie is die van Art Clay Silver en porselein. Het pure witte of juist het beschilderde porselein. Porselein is in verschillende maten te krijgen. Rond, ovaal of vierkant. Het meebakken van porselein in zilverklei is mogelijk doordat porselein pas op een veel hogere temperatuur dan Art Clay Silver smelt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de vorm van het porselein veranderd. Je kunt het dus verwerken in welk sieraad je het dan ook wenst. Bijzonder is dat je het porselein ook te bewerken valt met Art Clay Silver. Neem hiervoor de Art Clay Silver pasta. Vanzelfsprekend kunt u ook de Art Clay Silver spuitpasta gebruiken. Persoonlijke herinnering Ontzettend mooi is het verwerken van 'oud” porselein. Denk hierbij aan de scherven van een porseleinen kopje van grootmoeder. Er valt hier met Art Clay Silver een prachtig sieraad mee te maken. Niet zo maar een sieraad, maar één met schitterende herinnering! De supplement opleiding Porselein duurt 2 dagen. Adviesprijs supplement opleiding Porselein EUR 550,00 incl. BTW EUR 454,55 excl. BTW Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Teacher die zich in deze techniek gecertificeerd heeft.

Supplement course in porcelain

Supplement course in porcelain

A beautiful and subtle combination is that of Art Clay Silver and porcelain. The pure white or the painted porcelain. Porcelain is available in different sizes. Round, oval or square. Baking porcelain with silver clay is possible because porcelain only melts at a much higher temperature than Art Clay Silver. So you do not need to be afraid that the shape of the porcelain will change. So you can use it in whatever piece of jewellery you like. What is special is that you can also work the porcelain with Art Clay Silver. Take the Art Clay Silver paste for this. Naturally you can also use Art Clay Silver spray paste. Personal memory It is very beautiful to work with "old" porcelain. Think of the shards of a porcelain cup from grandmother. You can use Art Clay Silver to make a beautiful piece of jewellery. Not just any piece of jewellery, but one with a wonderful memory! The Porcelain supplementary course takes 2 days. Price recommendation supplementary training Porcelain EUR 550,00 incl. VAT EUR 454,55 excl. VAT For more information, please contact a teacher who is certified in this technique.

New Mokume Gane

Supplement opleiding New Mokume Gane

Supplement opleiding New Mokume Gane

New Mokume Gane is een methode om Art Clay Silver en Koper samen te voegen. Mokume Gane is een techniek die al honderden jaren oud is en werd voor het eerst gebruikt in Japan, voor het smeden van zwaarden fittingen. Mokume betekend hout patroon, en Gane een metaal legering van verschillende metalen, in dit geval zilver en koper. Het vergt veel oefening en tijd om het te doen zoals de oude meesters het deden, daarom heeft Aida een nieuwe manier ontwikkeld die het ons makkelijker maakt om gebruik te maken van deze mooie techniek en daarmee schitterende unieke sieraden te maken. De supplement opleiding New Mokume Gane duurt 4 dagen. Deze opleiding is uniek in Europa en biedt nieuwe mogelijkheden om zilver en koper samen te verwerken in een sieraad. Alleen instructeurs met een Higher certificering worden toegelaten tot deze opleiding. Tijdens de opleiding leert u zes verschillende technieken. Hanger met van ACS met koper inleg ( Zougan) Broche ( Guri bori) Hanger met kruistechniek (Jyumonji) Gemarmerde ring (Mazekomi) Veertechniek ( Yabane) Olie druppel techniek ( Yuteki) Adviesprijs supplement opleiding New Mogume Gane EUR 1.250,00 incl. BTW EUR 1.033,06 excl. BTW Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Teacher die zich in deze techniek gecertificeerd heeft.

Supplementary training New Mokume Gane

Supplementary training New Mokume Gane

New Mokume Gane is a method of combining Art Clay Silver and Copper. Mokume Gane is a technique that dates back hundreds of years and was first used in Japan, for forging sword fittings. Mokume means wood pattern, and Gane a metal alloy of different metals, in this case silver and copper. It takes a lot of practice and time to do it the way the old masters did, which is why Aida has developed a new way that makes it easier for us to use this beautiful technique and make beautiful, unique jewellery. The supplementary training New Mokume Gane takes 4 days. This training is unique in Europe and offers new possibilities to use silver and copper together in a piece of jewellery. Only instructors with a Higher certification will be admitted to this course. During the course you will learn six different techniques. Pendant with ACS with copper inlay ( Zougan) Brooch ( Guri bori) Pendant with cross technique ( Jyumonji) Marbled ring ( Mazekomi) Spring technique ( Yabane) Oil drop technique ( Yuteki) Advisory price supplement training New Mogume Gane EUR 1.250,00 incl. VAT EUR 1.033,06 excl. VAT For more information please contact a Teacher who is certified in this technique.


Kleur met Uv-Resin

Supplement opleiding UV-Resin

Supplement opleiding UV-Resin

Meer kleur of een persoonlijker tintje aan jouw Art Clay Silver sieraden? Gebruik UV-acrylhars! UV-acrylhars is een kleurloze gel, die hard wordt wanneer deze aan ultraviolet licht wordt blootgesteld. Door kleurpigmenten aan de gel toe te voegen, kun je de gel iedere kleur geven die je maar wenst. Het effect is geweldig en geeft de uitstraling van glas. Afhankelijk van de soort en de hoeveelheid pigmenten die je gebruikt, kun je zelf de transparantie van het eindresultaat bepalen. Daarnaast is het mogelijk om verschillende kleuren met elkaar te combineren, doordat de gel in laagjes aangebracht en gehard moet worden. Wanneer je de geharde gel schuurt en polijst, wordt het prachtig glimmend. Nog persoonlijker? Dan is het wellicht een idee om bijvoorbeeld; glitters, zirconia’s, gouddraad, droogbloemetjes, een melktandje, haren, crematie as of iets anders in de hars te verwerken. De resultaten zijn erg verrassend en geven jouw sieraad nét even dat persoonlijke tintje. Kortom UV-acrylhars geeft je eindeloos veel mogelijkheden. De supplement opleiding UV-Resin duurt 1 dag. Adviesprijs supplement opleiding UV-Resin EUR 350,00 incl. BTW EUR 289,26 excl. BTW Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Teacher die zich in deze techniek gecertificeerd heeft.

Supplement training UV-Resin

Supplement training UV-Resin

More colour or a personal touch to your Art Clay Silver jewellery? Use UV-acrylic resin! UV-acrylic resin is a colourless gel, which hardens when exposed to ultraviolet light. By adding colour pigments to the gel, you can give it any colour you like. The effect is amazing and gives the appearance of glass. Depending on the type and amount of pigments you use, you can determine the transparency of the end result. In addition, it is possible to combine different colours, as the gel has to be applied and hardened in layers. When you sand and polish the hardened gel, it becomes beautifully shiny. Even more personal? Then it might be an idea to incorporate glitter, zirconia, gold wire, dried flowers, a milk tooth, hair, cremation ashes or anything else into the resin. The results are very surprising and give your jewellery that personal touch. In short, UV-acrylic resin gives you endless possibilities. The supplementary training UV-Resin takes 1 day. Recommended price supplement training UV-Resin EUR 350,00 incl. VAT EUR 289,26 excl. VAT For more information, please contact a teacher who is certified in this technique.

Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.